Dalastolpar - stor noggrannhet och med bra material

Dalastolpar startades av mig, Jan-Erik Brusk, 1979. Det innebär att jag nu har över 30 års erfarenhet av att tillverka stolpar.

Bland mina kunder finns såväl privatpersoner som husfabrikanter och byggvaruhandlare.

Mina stolpar kännetecknas av hög kvalitet. Jag arbetar alltid med stor noggrannhet och med bra material. Granvirket jag använder mig av är alltid av högsta kvalitet.